Danh sách sản phẩm theo thương hiệu SChiller

Cung cấp - thiết kế- bảo trì thiết bị làm lạnh nước, hóa chất ...

Cung cấp - lắp đặt:

- Hệ thống làm lạnh nước

- Thiết bị làm lạnh khuôn mẫu

- Thiết bị làm lạnh hóa chất

- Thiết bị điều hòa trung tâm sử dụng chất tải lạnh: nước / glycol

Tư vấn thiết kế

Sửa chữa - Cải tạo

Các bộ lọc có hiệu lực