• Cụm máy nén Mycom
  Máy nén trục vít, Piston
 • Cụm máy nén Yantai Moon
  Máy nén trục vít, piston, chiller
 • Thiết bị Danfoss
  Cụm máy nén, máy nén, van điều khiển
 • Máy nén Bock-Bitzer
  Máy nén Bock - Bitzer
 • Freezer
  Thiết bị cấp đông

Phần mềm chọn van, đường ống, bình bầu của Danfoss

Phần mềm DIRcalc của Danfoss bao gồm nhiều chức năng hữu ích cho việc thiết kế, lựa chọn đường ống, bình bầu, van... trong hệ thống lạnh. Ngoài ra dựa vào phần mềm, các kỹ sư nhiệt lạnh cũng có thể tìm hiểu thêm về các loại van, tính chọn bình chứa, bơm dịch...Để sử dụng phần mềm, cần có kiến thức cơ bản về nhiệt lạnh như: lưu lượng, đặc tính môi chất, nhiệt độ bay hơi, phương pháp cấp dịch, hệ số tuần hoàn (tỷ lệ hơi / lỏng đối với phương pháp cấp dịch bằng bơm cưỡng bức), vận tốc dòng chảy ở từng đoạn ống cũng như chức năng của từng loại van.


Tải về phần mềm tại đây: ftp://software.danfoss.com/RA/DirCalc/DirCalc.exe