• Cụm máy nén Mycom
  Máy nén trục vít, Piston
 • Cụm máy nén Yantai Moon
  Máy nén trục vít, piston, chiller
 • Thiết bị Danfoss
  Cụm máy nén, máy nén, van điều khiển
 • Máy nén Bock-Bitzer
  Máy nén Bock - Bitzer
 • Freezer
  Thiết bị cấp đông

Phần mềm tính toán thiết kế nhiệt lạnh CoolPack

Phần mềm CoolPack tập hợp các mô hình giả lập của hệ thống lạnh. Mỗi một mô hình có mục đích riêng biệt như  chu trình lạnh, tính chọn các thiết bị chính, phân tích và tối ưu năng lượng. Bao gồm các mục như sau:

 • Phân tích chu trình nhiệt
 • Tính toán hệ thống lạnh
 • Giả lập hệ thống lạnh
 • Tính chọn thiết bị, đường ống
 • Phân tích điều kiện vận hành
 • Mô phỏng nhanh thiết bị / phòng lạnh
 • Tính toán các đặc tính của môi chất lạnh ( đường đặc tính, quá trình nhiệt động, so sánh các loại môi chất...)
 • Chi phí vòng đời hệ thống

Phần mềm CoolPack được phát triển bởi bộ môn Cơ khí Năng lượng thuộc Khoa Cơ khí (MEK) Đại học Đan Mạch (DTU).

Từ phiên bản 1.33, CoolPack được phát triển như một phần của dự án SysSim và được  Cơ quan năng lượng Đan Mạch tài trợ.

Giống như tên gọi, CoolPack tập hợp nhiều mô hình giả lập của hệ thống lạnh, bao gổm Công cụ tính toán nhiệt-lạnh (Refrigeration Utilities); EESCoolTools và một mục nhỏ khác tạm gọi là động lực học (dynamic)

Phiên bản đầu tiên của phần mềm này được ra đời vào năm 1995, cho đến nay vẫn không ngừng được cập nhật các môi chất mới với các đặc tính mới của từng môi chất.

ESSCoolTool là một tập hợp các tiện ích mới, nó được chính thức giới thiệu là một phần của CoolPack (tháng Ba, 1999). Cái tên ESSCoolTool là một từ được tổ hợp bởi các thành phần ESS; Cool và Tools

 • ESS (Engineering Equation Solver) được hiểu như một chương trình dùng để tính toán mô phỏng nói chung;
 • Cool: được hiểu như một chương trình tính toán, phân tích, thiết kế, đánh giá các chu trình và hệ thống nhiệt lạnh Tool: là nhiều các chương trình nhỏ để người dùng có thể tính toán, thiết kế và phân tích hệ thống lạnh một cách chi tiết và nhanh chóng hơn.
 • ESS được phát triển bởi S. A. Klein và F .L. Alvarado và nó được phân phối bới công ty phần mềm F-Chart (Wisconsin, USA).

Để tìm hiểu rõ hơn về phần mềm CoolPack, bạn có thể xem tại đây:http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigeration-and-energy-technology/coolpack.aspx

Tải về hướng dẫn sử dụng (file pdf)

Tải về phần mềm CoolPack (hoàn toàn miễn phí), phiên bản 1.50

coolpack

coolpack

coolpack

coolpack